www.meteo.sk
Last update:
2.12.2022
www.revuce.sk
 
       You are here: Liptovské Revúce - ContactOperator cottage Denisa - Adress:
  RNDr. Silvia Nevická-ubytovanie
Pasienková 23A, 821 06 Bratislava
ICO : 17 429 862
DIC : 1025634192

Adress of accomodation cottage Denisa:
  Nižná Revúca c. 59 - 60, 034 74 Liptovské Revúce
okr. Ružomberok, Slovensko

Operator lodge Monika - Adress:
  O.S.N.-Team, s.r.o.
Amurská 49, 821 06 Bratislava
ICO : 35 859 512
IC DPH : SK2021728588

Adress of accomodation lodge Monika:
  Nižná Revúca c. 58, 034 74 Liptovské Revúce
okr. Ružomberok, Slovensko

Phone:    +421 905 350 350

Email:    info@prazdniny.sk

WWW:
  prazdniny.sk
wakacje.sk
szunido.sk
Adress: Nižná Revúca č. 58 - 60
034 74 Liptovské Revúce
okr. Ružomberok, Slovensko
Phone: +421 905 350 350
E-mail: info@prazdniny.sk
WWW: prazdniny.sk
wakacje.sk
szunido.sk